Σάββατο

131 θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό τομέα (28/02)


Πηγή: www.neolaia.gr
Δείτε αναλυτικά!
Πτυχίο Πανεπιστημίου (16 θέσεις)
Πτυχίο ΤΕΙ (18 θέσεις)
Δίπλωμα ΙΕΚ (7 θέσεις)
Απόφοιτος Λυκείου (27 θέσεις)
Επιστήμες Μηχανικών (23 θέσεις)
Επιστήμες Πληροφορικής (25 θέσεις)
Οικονομικές Επιστήμες (17 θέσεις)
Επιστήμες Επικοινωνίας (2 θέσεις)
Νομική Επιστήμη (1 θέση)
Επιστήμες Υγείας (12 θέσεις)
Γεωπονικές Επιστήμες (3 θέσεις)
Θετικές Επιστήμες (3 θέσεις)
Τέχνες (5 θέσεις)
Ιατρική Επιστήμη (2 θέσεις)
Επιστήμες Διοίκησης (25 θέσεις)
Τουριστικές Επιστήμες (3 θέσεις)
Υπόλοιπες Επιστήμες (1 θέση)

Μάθε περισσότερα στο career.duth.gr
Άλλα άρθρα στο: www.neolaia.gr

Οι Φίλοι μας στον Κόσμο.

Free counters!